Zeven opvallende cold cases in Nederland (2023)

Maandag 23 januari 2023 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Zeven opvallende cold cases in Nederland (1)

Door NU.nl/Lisa Van der Wal

31 mei 2019 om 16:48Update: 4 jaar geleden

nujij comment36 reacties

Delen via WhatsAppWhatsAppDelen via FacebookFacebookDelen via TwitterTwitterDelen via LinkedInLinkedInDelen via E-mailE-mail

(Video) Cold Case: Wie vermoordde Hannie Bakker? | IN SAMENWERKING MET POLITIE

Nederland telt bijna achttienhonderd zogeheten cold cases: moord- of verdwijningszaken die ondanks recherchewerk nooit opgelost zijn. Zaterdag lopen nabestaanden van meer dan duizend onopgeloste moordzaken een stille tocht in Almere om aandacht te vragen voor deze zaken. NU.nl zet een aantal opvallende cold cases op een rij.

De verdwijning van Tanja Groen (1993)

Studente Tanja Groen (hoofdfoto) is achttien jaar oud als zij, met fiets en al, van de aardbodem verdwijnt. De jonge vrouw is na de zomer begonnen aan een studie gezondheidswetenschappen in Maastricht en woont op dat moment in een kamer in Gronsveld, op zo'n 25 minuten fietsen vanaf het centrum.

Op 31 augustus gaat ze samen met haar medestudenten naar een feestje. Rond middernacht besluit ze in haar eentje weg te gaan.

Van Groen, op dat moment gekleed in een spijkerbroek, roze T-shirt en een jack, wordt daarna niets meer vernomen. 26 jaar later weten Adrie en Corrie Groen nog altijd niet wat er met hun dochter is gebeurd.

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere onderzoeken geweest en de zaak is nog steeds "onder de aandacht" van het coldcaseteam van de politie, zo wordt vorig jaar aan AMBER Alert gemeld. Zo werd in 2012 gezocht in de Maas en werd twee jaar later onderzoek uitgevoerd naar botresten die waren gevonden op een akker in Gronsveld. Dit heeft niet geleid tot een antwoord op de vraag wat er met haar is gebeurd.

De verdwijning van de zevenjarige Jaïr Soares (1995)

Jaïr Soares is op de bewuste dag (4 augustus 1995) een dagje naar het strand bij Monster. Zijn vader, moeder en jongere broer zijn bij hem. Ook een buurvrouw sluit zich met haar dochter aan bij het gezelschap.

Zijn vader besluit op enig moment met de drie kinderen patat te gaan kopen bij strandtent Beach Club. Ook de moeder van de jongen volgt, zo zegt de politie. Maar dan verdwijnt Jaïr Soares uit het zicht.

Nooit meer is er een spoor van de 1,20 meter lange jongen gevonden. De politie zegt er rekening mee te houden dat hij slachtoffer is geworden "van een verschrikkelijk misdrijf".

Hoewel er in de afgelopen tijd - dankzij het plaatsen van de zaak op de coldcasekalender - weer tips over zijn verdwijning zijn binnengekomen, is nog niemand aangehouden.

Cold cases in Nederland

  • Nederland telt 1.774 cold cases, vorig jaar werd aan 143 zaken nog gewerkt
  • 57 cold cases zijn in de afgelopen twintig jaar opgelost
  • Sinds 2013 werkt de politie structureel aan cold cases, tien teams zijn actief binnen het korps
(Video) Cold case - Moord uit 1997 op 19-jarige man in Rotterdam

De dood van de 85-jarige Piet Baams (1996)

Weduwnaar Piet Baams woont in een verzorgingshuis in Nijmegen, maar is een actieve man. Zo vist en biljart Baams, doet hij aan bingo en zit hij zowel in het bestuur van de visvereniging als in de bewonerscommissie van zijn verzorgingshuis, zo schetst de politie.

Zijn kinderen komen op Eerste Kerstdag 1996 bij hem langs, maar hij is niet thuis. Pas zes weken later wordt zijn lichaam gevonden in het water in Gorinchem. Om zijn nek zit een koord. Hij is door wurging om het leven gekomen.

"Zijn familie leeft al ruim twintig jaar in onzekerheid", schrijft de politie op de coldcasekalender waar Baams op is geplaatst. Er is in de zaak nooit iemand als verdachte aangemerkt.

De verdwijning van Willeke Dost (1992)

De vijftienjarige Willeke Dost kent een tragische levensgeschiedenis. Ze verliest rond haar eerste levensjaar haar ouders bij een auto-ongeluk en spendeert de daaropvolgende jaren in pleeghuizen en bij familie. Op haar tiende komt ze terecht bij pleegouders in Koekange, waar ze vijf jaar later verdwijnt.

Haar pleegouders verklaren dat het meisje op woensdagochtend 15 januari 1992 niet meer in haar slaapkamer is. In de veronderstelling dat ze al naar school is gefietst, wordt ze pas in de avond als vermist opgegeven.

De zaak wordt in de eerste instantie bekeken als een vrijwillige verdwijning, maar later wordt door onder meer Fred Teeven (destijds Tweede Kamerlid voor de VVD) gehekeld dat de zaak niet goed is onderzocht.

In de afgelopen jaren - vorig jaar voor het laatst - is op het perceel van de pleegouders gegraven om te kijken of het lichaam van de tiener er ligt. Haar pleegmoeder en een van de pleegbroers hebben enige tijd vastgezeten, maar zijn vanwege een gebrek aan bewijs nooit vervolgd voor een mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning van Dost.

Zeven opvallende cold cases in Nederland (2)

De zoektocht eind vorig jaar in Koekange. (Foto: ANP)

De verdwijning van Marjo Winkens (1975)

Een van de oudste cold cases die Nederland kent, is die van de zeventienjarige Marjo Winkens. De tiener verdween in de nacht van 1 op 2 september 1975 na een bezoek aan de Sint Rosa Kermis in Sittard.

Ze rijdt op een geleende bromfiets terug, maar verdwijnt op een redelijk korte afstand van haar ouderlijk huis. Haar voertuig wordt teruggevonden, evenals wat kledingstukken, maar van het meisje ontbreekt elk spoor.

(Video) 37 - De Hoogezandse brand

Er zijn in de loop van de jaren meerdere nieuwe onderzoeken gedaan naar de mogelijke locatie van het stoffelijk overschot van Winkens. De laatste poging werd in april van dit jaar ondernomen. Er werd zonder resultaat gezocht in een bosperceel in de Limburgse gemeente Beesel.

Zeven opvallende cold cases in Nederland (3)0:41

De dood van de 32-jarige Wilma Bres (1989)

Wilma Bres voert op zaterdag 15 juli 1989 met een amateurgezelschap het toneelstuk Sondheim in the Park op. Na de voorstelling drinkt ze in het theatercafé in Delft met de deelnemers en wat gasten nog wat, alvorens ze naar huis gaat. Ze vertrekt rond 2.00 uur.

Een uur later wordt haar lichaam niet al te ver van haar woning aangetroffen. De vrouw is met meerdere messteken gedood, zegt de politie.

"Ze was trouw en zorgzaam", zegt haar zus in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De vrouw wilde arts worden en volgde ook een medicijnstudie, maar had volgens haar zus ook twijfels. Ze leek voor haar dood richting hebben gevonden en ontdekte het toneel.

De politie zegt er rekening mee te houden dat de persoon die Bres heeft gedood destijds minderjarig was. Er is onlangs een tip "met concrete informatie" binnengekomen. Deze tip heeft geleid tot een heropening van het onderzoek.

De verdwijning van Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten (1974)

De vrienden Piet Hölskens (21) en Hans Martens (20) zijn in maart 1974 een avond stappen in Deurne. Samen stappen ze op enig moment in een rode Fiat 850 Coupé. Van het duo wordt nooit meer iets vernomen. Ook de auto is verdwenen.

Hoewel er meerdere onderzoeken zijn uitgevoerd, zijn er in de afgelopen jaren opeens relatief veel ontwikkelingen. In 2012 krijgen de nabestaanden informatie van de politie die erop wijst dat de mannen mogelijk naar een locatie zijn gelokt en hier zijn omgebracht, omdat Martens een geheime relatie zou hebben gehad met een getrouwde vrouw. Dit schetst de familie in een gesprek met NRC.

Er wordt naar aanleiding van de informatie gezocht in het meer De Brink in Liessel, waarin de auto met hierin de mannen mogelijk terecht is gekomen. De definitieve resultaten zijn nog niet bekendgemaakt.

(Video) De gruweldaden van de Amsterdamse seriemoordenaar Sjonny W. Deel 1

"We weten dat de kans klein is dat er nog iets over is van de lichamen als ze hier al bijna 44 jaar liggen. Maar de auto is hopelijk iets makkelijker te vinden", zei de broer van Hölskens vorig jaar tegen de politie.

Zeven opvallende cold cases in Nederland (4)

Piet Hölskens en Hans Martens. (Foto: Politie)

Lees meer over:

NUweekendMisdaad in Nederland

Aanbevolen artikelen

NUjij-reacties

nujij comment36 reacties

(Video) Peter R De Vries - Dubbele moord in Kaatsheuvel

Videos

1. Een Lijk In Het Bos | Moord Documentaire
(Misdaad NL)
2. Opsporing Verzocht – Jaaroverzicht 2021
(Opsporing Verzocht)
3. Het MYSTERIE van de verdwenen SODDER CHILDREN | Misdaad met OnneDi
(OnneDi)
4. Moordzaak Gonda Smit - De schijn tegen - Documentaire
(Nederland van Vroeger)
5. De zaak van je Leven seizoen 5 afl. 9 - Vermiste en vermoorde yogalerares Julia Chernyshova
(HNTM)
6. Tientallen mannen krijgen uitnodiging voor DNA-onderzoek in verkrachtingszaak
(SCHIE)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 01/23/2023

Views: 6270

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.